SK / EN
warsztaty malarskie teatr
animacja poklattkowa cele i zadania projektu lekcje regionalizmu
dogoterapia decoupage wystawy i publikacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

partnerstwo dla współnego rozwoju Euroregion Tatry Miejski Ośrodek Kultury Unia Europejska

 

linki